Wspieramy:

Sektor
Publiczny

Infrastruktura
Krytyczna

Sektor
Finansowy

Operatorzy
Usług

Sektor
Przemysłowy

Nasz obszar działania:

01

Bezpieczeństwo infrastruktury i sieci

02

Bezpieczeństwo ruchu HTTP(S)

03

Bezpieczeństwo poczty elektronicznej

04

Bezpieczeństwo stacji końcowych

05

Bezpieczeństwo aplikacji

06

Bezpieczeństwo w chmurze

07

Ochrona danych

08

Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym

09

Zarządzanie incydentami

10

Zarządzanie ryzykiem i Compliance